Banverkets information om Västkustbanan
www.banverket.se/sv/Amnen/Jarnvagen/Undersida-1-Jarnvagen/12-jarnvagen/Vastkustbanan.aspx

Banverkets sidor om trafikverkens gemensamma åtgärdsplanering
banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx

Regeringen - Transporter och infrastruktur
www.regeringen.se/sb/d/2372

Riksdagens trafikutskott
www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6454.aspx

Rikstrafiken
www.rikstrafiken.se

SIKA - Statens Institut för KommunikationsAnalys
www.sika-institute.se

Vinnova
www.vinnova.se

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
www.vti.se

Västra Götalandsregionen
www.vgregion.se

Region Halland
www.regionhalland.se

Region Skåne
www.skane.se

Mölndals stad
www.molndal.se

Kungsbacka kommun
www.kungsbacka.se

Varbergs kommun
www.varberg.se

Falkenbergs kommun
www.falkenberg.se

Halmstad
www.halmstad.se

Laholms kommun
www.laholm.se

Båstads kommun
www.bastad.se

Ängelholms kommun
www.angelholm.se

Helsingborgs stad
www.helsingborg.se

Landskrona kommun
www.landskrona.se

Lunds kommun
www.lund.se

Staffanstorps kommun
www.staffanstorp.se

Malmö stad
www.malmo.se

Upp