Många artiklar rörande Västkustbanan har publicerats genom åren.
Nedan redovisas ett urval av dessa.

5 maj 2009
Sydsvenskan: Bygg ut Västkustbanan

Det vore förödande för Sydsverige om den planerade utbyggnaden av Västkustbanan senareläggs. Banan är en viktig stomme i regionens framtida utveckling. Såväl näringsliv som högskolor är beroende av goda kommunikationer, skriver de tre rektorerna Per Eriksson vid Lunds universitet, Lars Haikola vid Campus Helsingborg och Lennart Olausson vid Malmö högskola.

www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article431076/quotBygg-ut-Vastkustbananquot--.html

17 april 2009
Dagens Industri: Bygg färdigt Västkustbanan

Riksdagen beslutade bygga dubbelspår för Västkustbanan för 15 år sedan. Att bygga färdigt borde vara ett enkelt beslut, skriver fyra politiker som satt i riksdagen 1992 på DI Debatt.

di.se/Nyheter/

7 april 2009
SVT Hallandsnytt: Förslag om Västkustbanan väcker oro

Politikerna längs Västkustbanan blir allt mer oroliga när beslutet om en 12-årig infrastrukturplan nu närmar sig.


svt.se/2.60664/1.1512464/forslag_om_vastkustbanan_vacker_oro

6 april 2009
Göteborgs-Posten: Västkustbanan måste byggas klar nu

Situationen blir alltmer akut. Trots begränsade medel kan färdigställandet inte under några omständigheter skjutas upp igen, skriver företrädare för samtliga regioner och kommuner längs sträckan.

www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp

21 januari 2009
Helsingborgs Dagblad: Järnvägen måste in på nya spår

Banverket vill bygga om en del av nuvarande järnvägsbanor så att de klarar högre hastighet. Och arbetet måste komma igång tidigt. Höghastighetstågen dröjer ytterligare 20 år. I väntan på dem föreslår Banverket att delar av dagens spår hottas upp för att kunna användas i högre farter av befintliga tåg. En ombyggnad av Västkustbanan, södra och västra stambanan måste göras. Dessutom är den nya Ostlänken en viktig del, skriver Jan-Olof Asp på Helsingborgs Dagblad.

hd.se/ledare/2009/01/21/jaernvaegen-paa-nya-spaar/

16 januari 2009
Sveriges Radio: Politiker kräver full utbyggnad av Västkustbanan

Politiker i Skåne kommer nu att trycka på rikspolitikerna för att Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg ska bli färdig. För över 15 år sedan togs beslutet om att bygga dubbelspår. – Alla de miljarder som lagts ner på delsträckor förgäves om inte alla sträckor byggs, säger Peter Danielsson (M) kommunalråd i Helsingborg.

www.sr.se/malmo/nyheter/artikel.asp

15 januari 2009
Hallands Nyheter: Samarbetar för att få dubbelspår

Kommunerna utmed Västkustbanan agerar nu gemensamt för att få klart ett dubbelspår senast år 2021. Arbetet med att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår skulle enligt de ursprungliga planerna ha varit klart för snart tio år sedan. Flera omständigheter, inte minst bristen på pengar, har satt käppar i hjulet, och i dag vet ingen när arbetet skall kunna slutföras.

hn.se/nyheter/halland/1.146181

20 december 2008
Hallands Nyheter: Ny metod kan skynda på dubbelspåret

Västkustbanan genom Varberg blir ett av tio objekt där Banverket testar en ny arbetsmetod. Det kan skynda på byggstarten av det efterlängtade projektet. Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand har beslutat att Västkustbanan ska ingå i en grupp av tio byggprojekt där en ny arbetsmetod testas. Det uppger Region Halland.

hn.se/nyheter/varberg/1.129226

14 december 2008
Göteborgs Tidning Debatt: Bygg färdigt Västkustbanan

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Klimatberedningen, som består av samtliga riksdagspartier, har slagit fast att investeringarna i de svenska järnvägarna måste öka kraftigt. Det börjar bli fullt på spåren samtidigt som våra vägar är hårt belastade, skriver Mats Andersson Per Lindahl, Tommie Fagerberg ordförandena för Naturskyddsföreningen i Göteborg, Skåne och Halland.

www.gt.se/nyheter/2.1255/1.1402754/debatt-bygg-fardigt-vastkustbanan

22 november 2008
Skånska Dagbladet Debatt: Satsa på järnvägen

Det är svårt att finna något annat land i världen med bättre förutsättningar än Sverige att påbörja en omställning till ett hållbart energi- och transportsystem, skriver Mats Andersson, Per Lindahl och Tommie Fagerberg från Naturskyddsföreningen på Skånska Dagbladets debattsidor. Ett sätt att för regeringen att visa att Sverige tar klimatfrågan på allvar är att prioritera klimatsmarta lösningar, så som färdigställandet av ofullständiga järnvägsprojekt, däribland Västkustbanan.

För hela artikeln se pappersupplagan.

Dagens samhälle 35/2008
Dagens Samhälle Debatt: Västkustbanan måste få dubbelspår

Vägar måste underhållas, men inte på bekostnad av utlovade satsningar på Västkustbanan, anser tre berörda politiker. Regeringens infrastrukturproposition visar att man har förstått vikten av klimatfrågan. Transportsystemet ska utvecklas så att tillväxten stöds, arbetsmarknadsregionerna för kvinnor och män vidgas och klimateffektiva resor och transporter underlättas. För samtliga dessa mål ser vi underhåll och utbyggnad av järnvägen som en lösning, skriver Göran Karlsson, Ordförande (c), regionstyrelsen, Region Halland, Gösta Bergenheim

Ordförande (m) kommunstyrelsen, Varberg, Peter Danielsson Ordförande (m), kommunstyrelsen, Helsingborg.

dagenssamhalle.se/zino.aspx

8 oktober 2008
Göteborgs-Posten: Riksdagsmän slåss för Västkustbanan

Den sega hanteringen av Västkustbanan har nu gått de halländska riksdagsmännen på nerverna. Nu gör de en gemensam framstöt för att få fart på utbyggnaden. I går tisdag gick den allmänna motionstiden, det vill säga den tid då riksdagsledamöter kan lämna förslag till riksdagen. Fem av Hallands tio riksdagsmän har lämnat förslag som går ut på att hela Västkustbanan måste byggas ut så snabbt som möjligt och att dubbelspåret genom Varberg tidigareläggs.

www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp

29 september 2008
Byggindustrin: Spelet bakom infraproppen

Stockholm vill ha Förbifart och Citybana. Göteborg vill ha Götalandsbana, ny älvförbindelse och snabbtåg. Malmö har fått en bro, men behöver en motorväg och en tunnel, särskilt nu sedan Danmark beslutat att bygga bron över Fehmarn Bält till 2018.
Kampen om statens inframiljarder är hård. En väg, en bro eller ett spår kan vara skillnaden mellan tillväxt och stagnation. Och det är många som vill ha en slant ur infrastrukturminister Åsa Torstenssons penningpung.

www.byggindustrin.com/politik/spelet-bakom-infraproppen__5715

27 september 2008
Hallandsposten: Göran Karlsson (c): ”Medvind för Västkustbanan”

Halland lägger nu in en högre växel för att få Västkustbanan klar. En ny sajt ska väcka opinion. Göran Karlsson (c), regionstyrelsens ordförande, har upplevt vind i seglen för Västkustbanans sak under det senaste halvåret.

www.hallandsposten.se/artikel.asp

27 september 2008
Hallandsposten: Dags växla spår?

I höst ska regeringen presentera en infrastrukturproposition. Politiker och tjänstemän på bland annat Banverket väntar spänt på vad den kan betyda för Västkustbanan. Blir dubbelspåret någonsin klart?

www.hallandsposten.se/artikel.asp

16 september 2008
Göteborgs-Posten: Tågpendlare fick frukost

För att väcka engagemang för Västkustbanan bjöds 700 tågpendlare på måndagsfrukost. I Kungsbacka var två ledande politiker på plats vid Resecentrum, Maj-Britt Rane Andersson och Per Ödman.

www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp

11 september 2008
Sydsvenskan Debatt: Dags att färdigställa Västkustbanan

Utbyggnaden av Västkustbanan från enkel- till dubbelspår slogs fast för över femton år sedan. Men fortfarande finns tre flaskhalsar kvar, skriver Pia Kinhult (m), Region Skåne, Kent Johansson (c), Västra Götalands regionen, och Göran Karlsson (c), Region Halland.

sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article366561/Dags-fardigstallaVastkustbanan.html

11 juni 2008
Göteborgs-Posten Debatt: Bygg klart hela Västkustbanan

Så länge inte Västkustbanan är komplett kan den inte nå upp till sin fulla kapacitet och därmed erbjuda ett reellt alternativ till bilen, skriver Göran Johansson (s), Göran Karlsson (c), Pia Kinhult (m) samt Kent Johansson (c).

www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp

14 maj 2008
SVT: Lång väntan på dubbelspår

Femton år har passerat sedan riksdagen beslutade om att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår, men det är bara en månad sen Banverket inledde en förstudie kring delsträckan Knutpunkten- Maria, en sträcka på 4.5 kilometer som går genom de norra delarna av Helsingborg.

svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp

7 december 2007
SVT: "Regeringen bör betala järnvägen"

Regeringen bör ta på sig hela kostnaden för att bygga tvåspårig järnväg norr om Helsingborg, och det snarast. Det budskapet framförde Region Skåne och Helsingborgs stad vid fredagens överläggningar med Näringsdepartementet.

svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp

7 december 2007
SR: Politiska påtryckningar för utbyggd Västkustbana

- Vi fortsätter att bearbeta regeringen för att få Västkustbanan färdigbyggd, säger Marie-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenberg.

Det var i förra veckan som väst- och sydsvenska kommunledare i en gemensam debattartikel i förra veckan protesterat mot att Västkustbanan inte längre är prioriterad av regeringen.

www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp

26 november 2007
Transportnet.se: Västsverige sågar Torstensson

Staten upplevs inte längre som pålitlig part i förhandlingarna om infrastruktursatsningarna, enligt en debattartikel i Göteborgsposten som undertecknats av 14 kommunala toppolitiker i Västsverige.

www.transportnet.se/iuware.aspx

26 november 2007
SVT: Orimligt att Västkustbanan tar 30 år att bygga"

Ledande politiker, från både socialdemokrater och den borgerliga sidan, i fjorton kommuner i Skåne, Halland och Västra Götaland är starkt kritiska till att Västkustbanan fortfarande inte är färdigutbyggd. "Det är något allvarligt fel i den svenska infrastrukturplaneringen" skriver de i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten och klagar över att det saknas samordning mellan trafikverken och att staten inte längre känns som en pålitlig part i förhandlingarna om infrastrukturen.

svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp

26 november 2007
SR: Stark kritik mot ofullbordad Västkustbana

Ledande kommunpolitiker i Skåne, Halland och Västra Götaland är starkt kritiska till att Västkustbanan fortfarande inte är färdigutbyggd.

www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp

23 november 2007
Göteborgs-Posten Debatt: Trovärdigheten brister minister Torstensson

Staten upplevs inte längre som en pålitlig part i förhandlingarna om infrastruktursatsningarna. Samordning mellan trafikverken saknas. Påbörjade projekt fullföljs inte och stora projekt tränger ut små.  Västkustbanan är ett exempel på detta skriver Göran Johansson (s) och Illmar Reepalu (s) tillsammans med tolv borgerliga kommunstyrelseordföranden från Halland och Skåne.

www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp

3 oktober 2007
SR: Stark halländsk kritik mot västkustbanans försening

Det är helt oacceptabelt att skjuta upp utbyggnaden av dubbelspår till 2020 eller längre. Det säger Region Hallands styrelse i ett remissvar till näringsdepartementet över Banverkets och Vägverkets infrastrukturplaner.

www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp

Upp